Over Webservices.nl

Webservices.nl biedt diverse handige online datadiensten, waarmee ieder bedrijf voordelig en eenvoudig datagegevens kan valideren en verrijken.

Via één aanspreekpunt komt een groot aantal databronnen en datakwaliteit oplossingen online beschikbaar. Hiervoor heeft Webservices.nl overeenkomsten gesloten met o.a. de Kamer van Koophandel, Cendris, het Kadaster, VWE, A2SP, Graydon, Dun & Bradstreet, Human Inference, Geodan en RiskSolutions.

De databronnen zijn aangesloten op een technologieplatform, zodat gebruikers door beperkte invoer (bijvoorbeeld op postcode en huisnummer) data realtime uit de diverse databases kunnen controleren en verrijken. Deze manier van invoeren is niet alleen snel, maar zorgt er ook voor dat de datagegevens up-to-date en correct in de database komen te staan. Dit resulteert in meer business, minder kosten en een betere beheersing van het bedrijfsproces.

Webservices.nl biedt inmiddels meer dan 150 nationale- en internationale webservices aan en is hiermee de grootste aanbieder van online data-verrijkingsdiensten in Nederland.

Historie

Webservices.nl is in 2005 opgericht door Jeroen Wolfs en Michel Lichtenveldt. Vanuit de markt bestond een sterke behoefte aan het online en realtime controleren van gegevens.

Er is in 2001 een technologie-platform ontwikkeld dat online toegang biedt tot externe databases. Webservices.nl ontsluit databases van externe partijen binnen haar platform en zorgt dat deze databases altijd zo up-to-date als mogelijk zijn. Voorwaarde hierbij is dat de databestanden generiek zijn en in de markt worden gezien als nationaal referentiebestand. Webservices.nl specialiseert zich in het op de meest eenvoudige manier controleren en verrijken van gegevens voor haar klanten.

Inmiddels is Webservices.nl uitgegroeid tot toonaangevend leverancier van belangrijke referentiebestanden in Nederland. Dagelijks gebruiken meer dan 10.000 gebruikers de services van Webservices.nl.

LinkedInDelen