Verhoog je webwinkel omzet met de e-mailmarketingtips (8)

Deze maand onthullen we tip #8 voor de verbetering van e-mailcampagnes. Met het toepassen van deze tips worden e-mailcampagnes gerichter, relevanter en persoonlijker. Vorige maand besprak ik waar je op moet letten om de spamfilters zo veel mogelijk te vermijden. Deze maand geef ik diverse tips over hoe je het juiste verzendmoment van een nieuwsbrief kunt bepalen.

Tip 8: Het beste verzendmoment

Bij het verzenden van de nieuwsbrief aan je nieuwsbriefabonnees wil je natuurlijk dat een zo groot mogelijk gedeelte van de ontvangers daadwerkelijk de nieuwsbrief opent. Belangrijk hierbij is om te achterhalen wanneer dit ideale moment is. Het bepalen van dit moment is sterk afhankelijk van de doelgroep die je wilt benaderen, de branche waarin je doelgroep zich bevindt maar bijvoorbeeld ook het weer. Vandaar dat het van belang is om te testen wat het ideale moment is. Mocht het zo zijn dat je verschillende doelgroepen wilt benaderen, splits deze groepen op en benader hen met een aparte test.

De doelgroep die de nieuwsbrief ontvangt in de privémailbox zal eerder na een dag werken, of in het weekend de mail bekijken. Het is verstandig om hier rekening mee te houden. De zakelijk doelgroep kun je beter bereiken door de nieuwsbrief te versturen tijdens kantoortijden. Daarbij moet er rekening gehouden worden met het feit dat op vrijdag, relatief gezien, een groot gedeelte van de doelgroep een vrije dag kan hebben. Maandagochtend is ook geen ideale dag omdat de nieuwsbrief dan kan ondersneeuwen tussen alle overige e-mails. Ondanks dat deze informatie algemeen bekend is, is het van belang dit per doelgroep te testen zodat dit ook voor jouw specifieke doelgroep onderbouwd kan worden met statistieken.

Er zijn verschillende manieren om het ideale verzendmoment te acherhalen. Een van deze manieren is het verzenden van de nieuwsbrief verspreidt over de gehele week. Zorg ervoor dat er iedere dag een zelfde aantal nieuwsbrieven wordt verzonden. Aan de hand van statistieken kan je terugzien wat de respons is op de verzonden nieuwsbrief. Op basis van deze respons bepaal je eenvoudig het optimale verzendmoment. In deze test neem je alleen geen factoren mee zoals het weer. Je zou deze test, bij twijfel, dan ook 2 x kunnen herhalen om te bekijken of deze statistieken van de 2de test overeenkomen met die van de eerder verzonden nieuwsbrief.

Om te bepalen of verschillende doelgroepen op een ander moment benaderd moeten worden is er een mogelijkheid om een splitrun test uit te voeren. Versie A van de splitrun wordt dan verzonden aan de 1ste (test)doelgroep en versie B wordt verzonden aan het overige gedeelte. Op basis van dezelfde mail kan je inzien welke doelgroep beter opent op het moment van verzending. Door verschillende testen uit te voeren kan je het ideale verzendmoment achterhalen voor je nieuwsbriefabonnees.

«Terug

LinkedInDelen