Bent u al ingericht op de e-commerce businessmodellen

Ooit, in de oude economie, was er sprake van slechts enkele betaalmethodes. Bovendien was de financiële administratie toen ingericht voor een overzichtelijk aantal debiteuren. De laatste jaren is deze wereld veel complexer geworden met de komst van e-commerce- en multichannel-businessmodellen. Het aantal communicatie- en koopkanalen is fors toegenomen, evenals de diversiteit aan betaalvarianten en het aantal kleine, vaak internationale klanten. Om het nog complexer te maken: wat in het ene land heel gewoon is als betaalmethode, kan in een ander land hoogst ongebruikelijk zijn.

In de nieuwe economie is de klant veeleisend. Hij kan per bestelling een andere betaalvoorkeur hebben. Zo komt het steeds vaker voor dat een klant online bestelt, maar zijn bestelling in de winkel wil afhalen en betalen. Ook kan er sprake zijn van een aanpassing van de order, waardoor er een correctie op de oorspronkelijke betaling plaats dient te vinden. En elke betaaloptie kent zijn eigen afhandeling, doorloop­tijden en kosten. Daarmee zijn ook de netto-inkomsten mede afhankelijk geworden van de door de afnemer gekozen betaalvariant. Dit alles heeft direct invloed op uw financiële administratie en maakt het sluitend krijgen ervan er niet gemakkelijker op.

De rol van de payment service provider
Een goede oplossing voor deze complexiteit wordt u geboden door payment service providers (PSP’s). Zij bieden u een speciaal voor de elektronische handel ontworpen internatio­nale totaaloplossing voor realtime betalingen via iDeal en met creditcards. Zo heeft Ogone, een internationale PSP, een meertalige interface met verschillende muntsoorten en tal van landspecifieke oplossingen. De software van een PSP is eenvoudig te integreren in uw IT-applicaties en omvat onder andere een beveiligde internetomgeving voor de verwerking van elektronische betalingen.

Vergeet uw eigen rol niet
Veel partijen gaan er ten onrechte van uit dat ze met de aansluiting van de PSP het hele financiële fulfilment geregeld hebben. Een misvatting, want na de ontvangst van een gegarandeerde, elektronische betaling dient u zelf nog de achterliggende financiële administratie te voeren. Feitelijk is er namelijk geen verschil tussen de ouderwetse bankafschriften die u moe(s)t boeken en het verwerken, reconstrueren en afletteren van de via een PSP ontvangen betaaltransacties. Ook als u andere, niet-elektronische betaalmethoden wilt bieden, zoals betaalvarianten achteraf, kan dit niet via de PSP-module worden geregeld.

Juist het feit dat zowel de te ontvangen betaalgegevens als de nettobedragen variëren, maakt het sluitend krijgen van de administratie veel kosten- en tijdsintensiever dan voorheen. Terwijl u juist een efficiëntere en goedkopere verwerking zult eisen. Mede vanwege de afnemende gemiddelde orderwaarde en de toegenomen tijdsdruk waarbinnen alles verwerkt moet worden.

Zelf doen of uitbesteden?
In de traditionele handel kost het maken, verwerken en opvolgen van een factuur al snel meer dan € 10,00. Het maken, goedkeuren en terugbetalen van een creditnota kost nóg meer. Dit zijn kosten die u zich niet meer kunt permitteren. De verwerking van de verschillende geldstromen dient daarom te worden teruggebracht tot één geautomatiseerd proces, waarin alle betaalvarianten juist, tijdig en op betaalbare wijze geboekt en beheerd worden. Alleen dan kunt u alle geldstromen op eenvoudige, betaalbare wijze in uw bedrijfsadministratie verwerken. Hoe u dit doet? De praktijk leert dat uitbesteden aan een professionele fulfilmentaanbieder de beste en goedkoopste oplossing is. Een oplossing waarbij u wel de lusten, maar niet de lasten van de nieuwe economie hebt.

S&H Productfulfilment in Moerdijk biedt als eerste, en tot nu toe enige, fulfilmentaanbieder een IT-oplossing voor deze financiële fulfilmentactiviteiten. Alle geldstromen worden teruggebracht tot een eenduidig en overzichtelijk proces. Hierdoor zijn alle betaalvarianten juist, tijdig en voor een gunstige prijs geboekt en beheerd, zodat het geheel naadloos aansluit op uw goederenstromen en rapportages. Dankzij deze verregaande automatisering en systeemintegratie kunt u alle geldstromen op eenvoudige wijze in uw bedrijfsadministratie verwerken.

schema-geldstromen-businessmodellen

LinkedInDelen