Columnist Alexander J.J.T. Singewald

Biografie

Mr Alexander J.J.T. Singewald heeft gewerkt voor de voorganger van het College bescherming persoons­gegevens, de voorganger van de DDMA, en is sinds 1998 actief binnen de Singewald Consultants Group BV. Hij houdt zich daar met name bezig met vraagstukken op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Hij is daarnaast voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten, secretaris van de Beroepscommissie Onderzoek en S

tatistiek, voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy, voorzitter van de Commissie Regelgeving DDMA, board member van FEDMA, member van Legal Affairs Committee FEDMA en ESOMAR en DM Man van het Jaar 2004.

LinkedInDelen