Advocatuur maakt inhaalslag datakwaliteit

Software ontwikkelaar Epona heeft de Update Service toegevoegd in haar software voor de advocatuur. Hiermee kan de kwaliteit van het relatiebestand op een eenvoudige manier behouden blijven. Mutaties in het Handelsregister worden automatisch gesignaleerd en na akkoord gewijzigd in de software.

Advocaten direct op de hoogte van mutaties bij klanten

Een goed en volledig relatiebestand is cruciaal voor advocaten. Als er iets wijzigt in de naamgeving, de organisatiestructuur of de financiële situatie van een klant, heeft dit vaak impact op de zaak die een advocaat behartigt. Zo ook het tijdig ontvangen van signalen rondom een op hande zijnde insolventie of faillissement. Epona heeft daarom de Update Service toegevoegd in ContactManager, het CMS dat zij aanbieden voor de advocatuur.

Eenvoud van de Update Service

De Update Service is voor gebruikers van ContactManager een waardevolle toevoeging in combinatie met de bedrijfscheck van Webservices.nl. De bedrijfscheck maakt het mogelijk om nieuwe relaties eenvoudig in te voeren in het CMS: na het ingeven van postcode en huisnummer zijn alle relevante data uit het Handelsregister toegevoegd aan het klantendossier (o.a. officiële naam, vestigingsadres, rechtsvorm, KvK-dossiernummer, indicatie economisch actief, surseance, failliet, SBI code en beschrijving). De Update Service geeft automatisch een signaal door als één of meerdere van deze kenmerken gewijzigd is in het Handelsregister. Na akkoord worden de benodigde wijzigingen doorgevoerd in het klantdossier.

Conflicterende belangen direct signaleren

Epona zal haar software nog verder verbeteren om in te spelen op de specifieke datawensen binnen de advocatuur. Bart van Wanrooij, Epona: ‘Advocaten zijn verplicht om bij het aannemen van een zaak na te gaan of er mogelijk conflicterende belangen spelen. Zo kan en mag een advocaat niet de belangen behartigen van twee direct concurrerende partijen. Het automatisch kunnen toevoegen van alle informatie over concernrelaties en moedermaatschappijen is daarom erg relevant. Webservices.nl biedt deze functionaliteit sinds kort via de database van Graydon, wat veel beslissingen in de advocatuur zal vergemakkelijken’.

«Terug

LinkedInDelen