Beland veilig in de inbox van uw klanten

In de beginjaren van internet werd e-mail nog niet commercieel ingezet. Bovendien was het netwerk volledig gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hoe anders is het nu! Tegenwoordig hebben commerciële toepassingen op internet hun succes bewezen. Met als keerzijde dat de betrouwbaarheid afneemt en spam overheerst. Daardoor worden veel zakelijke mails met argusogen bekeken, zeker als de verzender niet bekend is bij de ontvanger. Dit wantrouwen is enigszins begrijpelijk, omdat misbruik zeer eenvoudig is bij e-mailings. Daarom is het aan u als verzender om een spamvrije reputatie op te bouwen en vertrouwen te winnen. Zowel bij mailserviceproviders als bij uw doelgroep.

Als bedrijf wilt u natuurlijk alleen nuttige informatie en aanbiedingen mailen aan mensen die relevant zijn voor u, zoals klanten en prospects. Dat is vanzelfsprekend geen spam. Om ervoor te zorgen dat ontvangers uw mail niet als spam ervaren, zijn een goede e-mailstrategie en een professionele uitstraling een must. De grootste uitdaging moet dan echter nog komen: het bereiken van de inbox van uw doelgroep. Een lastige opgave, want strenge spamfilters doen hun best om verkeerde mail buiten de poorten te houden.

Optimalisatie van deliverability
Hoe overtuigend en persoonlijk uw e-mailing ook is, als deze niet aankomt is het allemaal verspilde moeite. Maak daarom werk van optimale deliverability. Dit kan u wel 15% extra lezers opleveren en daarmee meer conversie. Deliverability is de afleverbaarheid van uw e-mailing en is bepalend voor het bereiken van de inbox van uw doelgroep. Hoe u hiervoor zorgt? De onderstaande stappen helpen u op weg naar succesvol e-mailverkeer met uw doelgroep.


Waarom spammen?
U vraagt u wellicht af waarom er zo veel spam wordt verstuurd. Want wie klikt daar tegenwoordig nog op? Relatief gezien niet veel mensen. Maar nog altijd genoeg om spammen de moeite waard te maken. Stel dat een spammer tien miljoen berichten verstuurt en een conversieratio van 0,01% haalt. Hij behaalt dan nog altijd 1000 succesvolle verkopen. Geen slecht resultaat voor een gratis verzonden e-mail.


Een schone database

Het optimaliseren van uw deliverability begint met het schoonhouden van uw database. Zorg dat u inzicht hebt in alle bounces en dat u die direct verwijdert uit uw database. Bounces zijn e-mailadressen die niet bestaan of e-mailadressen waarbij meer dan vier keer niet kan worden afgeleverd. Bijvoorbeeld omdat de mailbox van de ontvanger tijdelijk vol zit. Als u deze adressen blijft mailen, wordt u vroeg of laat aangemerkt als spammer. Dit geldt ook als u blijft mailen op adressen die uw e-mails als ongewenst hebben bestempeld. Deze markering, die aangeboden wordt door bijvoorbeeld Hotmail, Gmail en Yahoo, wordt opgeslagen bij uw verzendgeschiedenis en schaadt dus uw reputatie. Houd daarom contact met webclients zoals Hotmail, Gmail en Yahoo en zorg dat u weet welke e-mailadressen uw e-mail als ongewenst hebben aangevinkt. Verwijder deze adressen vervolgens zo snel mogelijk uit uw database. Daarnaast moet u alle afmeldingen op uw mail direct verwijderen. Kortom: zorg ervoor dat uw database alleen relaties bevat die echt op uw mailings zitten te wachten. Uiteraard snijdt het mes hier aan twee kanten. Want waarom zou u blijven mailen naar ontvangers die daar toch niet op zitten te wachten?

Stapsgewijs naar de inbox van uw doelgroep
Naast een schone database en een goede reputatie is de juiste verzendmethode van uw e-mailserviceprovider of uw eigen mailservers relevant. Zodra u of uw e-mailserviceprovider deze factoren weet te beheersen, bent u goed op weg om de inbox van uw doelgroep te bereiken. Het is belangrijk om te weten hoe het succesvol versturen van e-mail in zijn werk gaat. Een korte uitleg:

1. Ontwijk de zwarte lijst
Wanneer u een e-mail verstuurt, biedt uw mailserver via het SMTP-protocol de mail aan bij de mailserver van de ontvanger. De ontvangende mailserver voert enkele controles uit via het spamfilter. Enerzijds om te checken of de e-mail aan het juiste adres is afgeleverd; anderzijds om te bezien of de mail bonafide is. Er wordt gecontroleerd of uw e-mailserviceprovider of uw eigen mailservers op een zwarte lijst voorkomen. Is dit het geval? Dan wordt de mail direct geweigerd. Zwarte lijsten worden vaak beheerd door internetserviceproviders, maar er zijn ook publieke lijsten, zoals Spamcop.net. Als u uw e-mailings zelf verstuurt, moet u regelmatig controleren of u op zo’n lijst voorkomt; uw e-mailserviceprovider kan dat ook voor u doen. Mocht u op een zwarte lijst staan, dan kunt u aan de betreffende internetserviceprovider vragen waarom u op die lijst terecht bent gekomen. Als u kunt bewijzen dat u op de juiste wijze e-mail verstuurt, wordt u weer van de lijst af gehaald.

2. Zorg voor authenticiteit
Als u niet op een zwarte lijst voorkomt, wordt uw mail gecontroleerd op een DKIM (DomainKeys Identified Mail). Met dit digitale afzenderzegel kunt u uw e-mail digitaal signeren, en zo bevestigen dat de mail echt van u afkomstig is. Bovendien kan via DKIM gecontroleerd worden of de mail onbeschadigd is aangekomen. Andere technieken om de authenticiteit van een e-mailing aan te tonen zijn SPF en SenderID. Zorg dat u deze technieken ondersteunt. Vooral bij de grotere e-mailproviders, zoals Hotmail en Gmail, maakt dit veel verschil.

3. Waarborg een schone geschiedenis
Bij de verzending wordt ook rekening gehouden met de geschiedenis van de afzender. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid e-mailings die in een bepaalde periode is aangeboden en hoeveel er niet afgeleverd konden worden. Als blijkt dat er te veel e-mail niet afgeleverd kon worden, blokkeren ontvangende mailservers de mailing of sturen ze deze direct door naar de spambox van de ontvanger. Voldoet u echter aan bovenstaande controles, dan wordt de e-mail doorgestuurd naar de contentscanner.

4. Zorg voor een goede tekst-beeld-verhouding
Zodra de ‘envelop’ van de e-mail goedgekeurd is, wordt de inhoud van de mail geanalyseerd. Er wordt zowel naar de inhoud als naar de structuur gekeken. Contentscanners kijken bijvoorbeeld naar de HTML-kwaliteit van de mailing, omdat spammers daar vaak misbruik van maken om zo contentfilters te omzeilen. De scanners kijken ook naar diverse eigenschappen, zoals de verhouding in schermruimte tussen tekst en afbeelding. Zorg er daarom voor dat de verhouding tussen tekst en beeld altijd goed is. Hanteer daarbij een maximum van 60% beeld. Let op: tekst opgemaakt als een plaatje in HTML wordt niet als tekst aangemerkt.

5. Wees kritisch op de inhoud van uw mail
Wat betreft de tekst in uw mail: contentscanning kan een heikel punt zijn voor sommige branches. Werkt u in de farmaceutische industrie, dan is de uitdaging groot, omdat medicijnen veelal worden aangeboden door spammers. Veel medicijnnamen zijn spamgevoelig. Denk aan viagra. Dit geldt ook voor bepaalde woorden, zoals ‘gratis’ en ‘goedkoop’. Dergelijke spamgevoelige woorden moet u niet overmatig gebruiken. Zeker niet in de onderwerpregel, die zwaar weegt in de totale beoordeling. Conclusie: kijk zeer kritisch naar de inhoud van uw mailing. Wanneer u ook de contentscanner hebt overtuigd, wordt de e-mail doorgestuurd naar de inbox van de ontvanger.

Haal het optimale uit uw mail­campagnes
Het verhogen van de afleverbaarheid van uw e-mailings en het bereiken van de inbox is vooral een technische uitdaging. Uw e-mailing zal diverse controles moeten passeren voordat deze wordt doorgelaten naar de inbox. Met een schone database en een goede reputatie van uw e-mailserviceprovider of uw eigen mailservers verhoogt u de kans om direct de inbox te bereiken aanzienlijk. Dat is belangrijk, want elke e-mailing die de inbox niet bereikt, is een gemiste kans. U hebt veel tijd geïnvesteerd in het ontwerpen van uw e-mailings en u hebt lang nagedacht over de juiste boodschap en doelstelling – dan wilt u ook dat daar wat mee gebeurt. De tijd die u investeert in de bovenstaande procedure betaalt zich dan ook dubbel en dwars terug.
U kunt het verzenden van e-mails natuurlijk ook uitbesteden aan een specialist, zoals E-mark, die het gehele bovenstaande traject voor zijn rekening neemt. ¶

LinkedInDelen