Online lead generation betaalt zich terug in een traditionele verkoopomgeving

Internet is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een volwassen medium. Online shops zijn inmiddels gemeengoed. Lang niet alle producten of diensten lenen zich echter voor online verkoop, verre van dat zelfs. Onderzoek van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) toont aan dat 93% van de actieve internetters zich wel online (clicks) oriënteert, maar veelal offline (bricks) koopt. Online marketing is dus niet voorbehouden aan bedrijven met een webshop, maar juist ook aan traditionele verkoopkanalen. Bricks en clicks dus. Online leads genereren voor uw traditionele winkel. Een succesvolle en beproefde marketingstrategie, die u veel kan opleveren. Heel veel.

Online oriënteren, offline kopen
Een goed voorbeeld is het afsluiten van een hypotheek. Consumenten vergelijken online producten en voorwaarden en vragen ook direct online informatie aan. De logische vervolgstap is het maken van een afspraak tussen een hypotheekadviseur en de aanvrager, bijvoorbeeld via een callcenter. De ‘echte’ verkoop vindt dus offline plaats. Dus zonder clicks geen gesprek, en zonder gesprek geen verkoop. De online aanwezigheid en een slimme lead-generation-formule zijn dus essentieel.

Online lead generation voor elk businessmodel
Online lead generation is toepasbaar voor vrijwel ieder businessmodel en iedere branche. Voor het werven van donateurs, het verkopen van auto’s, het verzamelen van inschrijvingen voor een nieuwsbrief … zelfs voor het vinden van investeerders. Met uit¬eindelijk allemaal één doel: leads genereren voor een uiteindelijke traditionele persoonlijke transactie.

Hoe werkt lead generation?|
U kunt op verschillende manieren leads genereren via internet. De meestgebruikte mogelijkheden zijn:• Via de eigen website. Stuur via slimme online marketing zo veel mogelijk geïnteresseerde be¬zoekers naar uw site en stimuleer hen daar ver¬volgens om direct contact te zoeken of contact¬gegevens achter te laten.
• Via een landingspage. Ontwikkel een pagina die speciaal is ingericht voor de promotie van een specifiek product of een specifieke dienst. Hoe specifieker hoe beter. Bezoekers geven namelijk eerder gehoor aan een boodschap als de focus ligt op alleen die dienst of dat product.
• Via een online enquête. Schrijf een online enquête uit en stimuleer bezoekers bij het binnenkomen op de website om deze in te vullen. Bijvoorbeeld door er een prijs aan te verbinden. U krijgt niet alleen direct concrete informatie over de interesse in een product of dienst, maar ook welke houding bezoekers aannemen tegenover het product, hun mate van interesse, etc.


Case: enquête
Een bedrijf dat trappen renoveert vraagt via een online enquête aan respondenten of ze een trap in huis hebben, en of ze deze willen laten renoveren tegen een aantrekkelijk aanbod. De enquête resulteert in vele honderden reacties. Uiteindelijk laat maar liefst 10% van de respondenten hun trap renoveren door het bedrijf.

De case laat zien hoe effectief online lead generation kan zijn. Het bedrijf weet nu wie een trap heeft en bereid is deze te laten renoveren. Met deze informatie kunnen leads gericht benaderd worden met een renovatieaanbod. Zonder online lead generation moest het bedrijf vele honderden mensen bellen om nieuwe klanten te vinden.


Meer resultaat met online lead generation

Het bedrijf in trappenrenovatie heeft veel mensen bereikt die het niet zou bereiken met traditionele werving. Daarnaast biedt online lead generation nog twee voordelen:
• U hoeft weinig te investeren. Bij online lead generation rekent u af op basis van gerealiseerde leads. Oftewel: no cure, no pay. Bij een grootscheepse printmailing is dat niet het geval, waardoor het een kostbare zaak is, zonder garanties op resultaat.
• U kunt extra informatie vergaren over uw leads. Als mensen proefmonsters kunnen aanvragen via uw site, kunt u hun vragen om hun huisadres en wellicht een e-mailadres te geven. Bruikbare gegevens voor nieuwe marketingacties, of om deze personen naar hun mening te vragen, bijvoorbeeld over uw product of dienstverlening. Ook kunt u deze gegevens gebruiken om een langdurige klantrelatie op te bouwen. Deze mogelijkheden hebt u niet als u proefmonsters uitdeelt op straat.

Bespaar tijd en energie: besteed uw lead-generation-campagne uit
De ontwikkeling van een lead-generation-campagne is een vak op zich en kan uw organisatie veel tijd en energie kosten. Daarom is het raadzaam om uw campagne te laten ontwikkelen door een affiliate marketingnetwerk. Zo’n netwerk is gespecialiseerd in het optimaliseren en onder de aandacht brengen van lead-generation-campagnes. Afhankelijk van het product, de vergoeding per lead en de aantrekkelijkheid van de campagne kan het aantal leads variëren van enkele tientallen tot vele honderden per maand.


Case: ledenwerving
Een non-profitorganisatie ontwikkelt een lan¬dings-page voor het werven van donateurs. De wervings¬campagne wordt gecombineerd met een incentive: nieuwe leden ontvangen twee bioscoopkaartjes. Binnen een maand melden zich ruim 500 nieuwe donateurs.

Dankzij online lead generation boort de organisatie een nieuwe doelgroep aan. De nieuwe leden waren waarschijnlijk niet allemaal van plan om lid te worden. Toch bleken ze bereid om donateur te worden toen ze op het juiste moment werden benaderd met de juiste boodschap.


Niet bricks óf clicks, maar bricks én clicks

Bovenstaande cases laten zien dat online marketing heel goed uw traditionele verkoop kan ondersteunen. Het bedrijf in trappenrenovatie heeft zijn doelgroep sneller en voordeliger geïdentificeerd; bij het goede doel heeft online marketing gezorgd voor impulsbeslissingen. Concrete resultaten dankzij een optimale integratie van clicks en bricks. ¶

LinkedInDelen