45% voelt kredietcrisis

Hoewel de kredietcrisis al lange tijd de berichtgeving domineert in de media, bleven het negatieve effecten daarvan tot voor kort beperkt tot een klein deel van de Nederlandse samenleving. Zo leek het in eerste instantie alsof de crisis voornamelijk gevolgen had voor organisaties in gevoelige sectoren (banken, transport, etc.) en de personen die daar in werkzaam zijn. Die tijd lijkt voorbij nu onderzoek van de Nationale Consumenten Enquête aantoont dat maar liefst 45% van meer dan 10.000 respondenten inmiddels persoonlijk is getroffen door de crisis.

Van de ondervraagden heeft ruim 26% op dit moment een lager besteedbaar inkomen. Dit heeft er onder andere voor gezorgd 4,27% er dit jaar voor heeft gekozen om niet of goedkoper op vakantie te gaan.

Onder de respondenten valt de problematiek op de huizenmarkt relatief gezien mee. Slechts 1,70% heeft moeite met het verkopen van de woning en 1,19% ondervindt problemen bij het afsluiten van een hypotheek of lening.

Naast het teruglopen van besteedbaar inkomen wordt de kredietcrisis door Nederlandse consumenten vooral gevoeld op de werkvloer. Meer dan 5% van de ondervraagden zit door de crisis zonder werk terwijl 5,7% onzeker is over het voortbestaan van de baan.

Het onderzoek toont aan dat de gevolgen van de kredietcrisis steeds dieper doordringen in alle lagen van de Nederlandse samenleving. Toch heeft de Nationale Consumenten Enquête ook nog goed nieuws te melden; meer dan 55% van de respondenten is nog steeds op geen enkele wijze geraakt door de crisis.

«Terug

LinkedInDelen