4 brandende vragen over btw en goederenverkoop aan consumenten in de EU

Sinds de oprichting van de EU vervagen langzaam maar zeker de grenzen. Maar verdwenen zijn ze nog allerminst. Zo biedt de regelgeving omtrent belastingen u allesbehalve grenzeloos gemak. Want als u fysieke producten aan particulieren in andere landen van de Europese Unie verkoopt, kunt u te maken krijgen met buitenlandse btw. Met als gevolg dat u aangifte moet doen in het desbetreffende land. Een goede reden om de btw en de goederenverkoop in de EU eens goed onder de loep te nemen.

1. Waar bent u btw-plichtig?
Waar u btw-plichtig bent, hangt af van het land waaraan u uitlevert en van het totaalbedrag van al uw consumentenleveringen gedurende een kalenderjaar. Het drempelbedrag dat geldt, kan namelijk per land verschillen. In het gunstigste geval blijft u in alle EU-landen onder de vastgestelde bedragen, want dan kunt u uw aangifte gewoon in Nederland doen. In de meest ongunstige situatie overschrijdt u in meerdere landen de gestelde grens. Met als gevolg dat u zich in ieder afzonderlijk land moet registreren als ondernemer en dat u daar aangifte moet doen.

2. Vanaf wanneer bent u btw-plichtig?
U kunt, tot het moment dat u het drempelbedrag overschrijdt, gewoon de Nederlandse btw in rekening brengen en in Nederland afdragen. Maar, als u gedurende een kalenderjaar een drempelbedrag van één van de landen overschrijdt, dan dient u vanaf dat moment wel in het desbetreffende land uw aangifte te doen. Omdat er – naast Nederland – 26 EU-landen zijn, kunnen er dus 26 van zulke momenten in een jaar zijn. De vraag is of u dit zo in uw administratie kunt en wilt registreren en splitsen, of dat u er beter aan doet om voor alle landen eenzelfde, vaste datum aan te houden. Zélfs al zou u voor bepaalde landen op dat moment de drempelbedragen nog niet overschrijden. Vervolgens geldt dat u altijd minimaal voor een periode van twee jaar btw-aangifte moet doen in dat land. U moet dan automatisch het hele eerstvolgende kalenderjaar de buitenlandse btw heffen en afdragen. Oók als u dat jaar het drempelbedrag niet overschrijdt.

Let op:
deze regeling geldt niet voor accijns goederen zoals alcoholische dranken. Bovendien geldt het bovenstaande alleen voor leveringen aan andere EU-landen. Als u fysieke producten verkoopt aan landen buiten de EU, dan dient u 0% btw op uw factuur te vermelden omdat er dan sprake is van export.

3. Wanneer dient u uw btw-registratie aan te vragen?
Het aanvragen van een registratie als btw-ondernemer kan in het buitenland de nodige tijd in beslag nemen. Wacht daarom niet tot het laatste moment met het aanvragen van uw registratie per land. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw administratie, kunt u er ook voor kiezen om altijd het buitenlandse btw-tarief in rekening te brengen. Dat scheelt u administratieve rompslomp. Het vereist echter wel dat u daartoe vooraf een verzoek indient bij de Nederlandse Belastingdienst.

4. Zelf doen of uitbesteden?
Het voeren van de financiële administratie wordt complexer naarmate uw businessmodel zich uitbreidt naar meerdere verkoop-methoden en landen. Naast de diverse wet- en regelgeving kunt u namelijk ook te maken krijgen met bijvoorbeeld meerdere betaalopties en -gebruiken en verschillende eisen aan uw factuur-lay-out.

De praktijk leert dat het zelf voeren van al die verschillende financieelfulfilment-activiteiten een kostbaar en tijdrovend geheel is. Uitbesteden aan een financieelfulfilment-specialist biedt u uitkomst. Zowel qua kosten en opties als qua doorlooptijden.

LinkedInDelen